5/2/12

SHB Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghê An (Highlight vòng 4, Super League 2012)

(SN-MS) SHB Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghê An (Highlight vòng 4, Super League 2012)

SHB Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghê An (Highlight vòng 4, Super League 2012) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Cộng đồng Lịch sử Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét